อาศัยอยู่ในเชียงใหม่

อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ที่ดินในเชียงใหม่ บ้านในเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่  อากาศดี มีวัฒนธรรมล้านนาที่ดีงาม ที่คนท้องถิ่นได้พยายามรักษาไว้ เพื่อลูกหลานจะได้เห็นและสืบทอดต่อ ๆ กันไป เชียงใหม่ มีทำเลที่สวยงาม สงบ น่าอยู่อาศัยหลาย ๆ แห่งที่คนจากต่างถิ่นได้เข้ามาอยู่อาศัย  แม้แต่คนที่เกิดและมีรากฐานในจังหวัดนี้   ก็ไม่อยากจากเชียงใหม่ไม่ตั้งรกรากที่อื่น  หากไม่จำเป็นฉนั้น เว็บไซต์  http://cnx-realestate.com จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา เพื่อตอบสนองท่านที่ต้องการ อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ที่ดินในเชียงใหม่ บ้านในเชียงใหม่

ล้านนา เชียงใหม่

ผู้ที่ต้องการ อาศัยอยู่ในเชียงใหม่  เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงทำเลที่อยู่เพื่อหน้าที่การงาน  หรือการศึกษา  การจัดตั้งบริษัท  หรือแม้แต่การสร้างกิจการ ที่ล้านนา อย่างเช่นการทำอุตสาหกรรมสวนครัวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละครอบครัวที่มีเนื้อที่พอปานกลาง ใช้เนื้อที่เป็นที่อยู่อาศัยและปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เพื่อครอบครัวและสามารถนำไปขายในท้องตลาดได้ด้วย

โยกย้ายถิ่นฐานมาภาคเหนือ

เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ผู้เช่าหรือให้เช่า  อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่   โดยที่ผู้เสนอและ ผู้ขอรับบริการ สามารถแจ้งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านที่ต้องการเสนอขายที่ดิน ออนไลน์ หรือให้เช่าบ้าน ออนไลน์ มาทางเว็บไซต์นี้ เพื่อที่ทางเราจะได้เสนอและแนะนำอสังหาริมทรัพย์ของท่านบนเว็บไซต์นี้

ผู้ต้องการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ท่านต้องการในจังหวัด เชียงใหม่

ก็สามารถแจ้งความจำนงของท่านมา   แล้วทางเว็บไซต์นี้จะพยายามเป็นสื่อกลางหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความ ต้องการของท่าน

หลังจากมีการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นี้เข้ามาแล้ว    ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าก็สามารถที่จะติดต่อกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าด้วยตัวเอง   โดยไม่ต้องผ่านเรา

อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ที่ดินในเชียงใหม่ บ้านในเชียงใหม่  

ที่ดิน ที่ขายที่ดิน พร้อมบ้าน 2 หลัง 1 โรงครัว จะมีภาพประกอบที่หน้าอื่น คลิกไปดูภาพพร้อมข้อมูลภายในบริเวณเนื้อที่นี้