Real estate อสังหาริมทรัพย์ ความหมายของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดิน

Real estate อสังหาริมทรัพย์ ความหมายของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดิน

ทำความเข้าใจเรื่องการที่จะลงทุนหรือครอบครองที่ดินให้ถูกต้องตามกฏหมาย  ควรทำความเข้าใจเรื่องการครอบครองให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่โดนหลอกขายที่ดิน  หรือตกเป็นเหยื่อโดยไม่ได้ครอบครองที่ดินตามกฏหมายที่แท้จริง real estate อสังหาริมทรัพย์ ความหมายของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดิน

ตามมาตรา 139 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลความหมายของที่ดินว่า  ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น  และหมายความรวมถึงทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดิน   หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน   หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

การซื้อขายอสังหารริมทรัพย์ ไม่ว่าที่ดิน หรือบ้านเรือน ต้องทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร

ถ้าจะการซื้อขายอสังหารริมทรัพย์ ไม่ว่าที่ดิน หรือบ้านเรือน ต้องทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร

โฉนดหรือทะเบียนที่ดินเป็นเอกสารความเป็นเจ้าของที่ดิน นั้น ๆ

อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสำหรับเจ้าของดังนั้นจึงมีกฏหมายควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
การแบ่งอสังหารริมทรัพย์ดังนี้
ที่ดิน คือพื้นดินทั่วไป เช่น ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง เกาะ ชายทะเล และทะเลสาบ

 1. ทรัพย์สินที่ติดกับที่ดิน เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้บนที่ดิน ยกตัวอย่าง 7 ประเภท ในหัวข้อนี้คือ
 2. บ้าน โรงรถ โรงครัว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลในครัวเรือนเดียวกัน หรือปลูกหลายหลังภายในรั้วเดียวกัน เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลภายในครัวเรือนเดียวกัน แม้กระทั่งเรือนคนรับใช้หากมี
 3. หอพัก หรือห้องชุดที่ประกอบด้วยห้องนอน ห้องน้ำ  ห้องครัว  ห้องรับแขก  อยู่ในชั้นเดียวกัน รวมอยู่ในตึกหลังใหญ่  สำหรับให้อยู่อาศัยหรือให้เช่า
 4. ทาวน์เฮาส์ คือ ตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีฝารวมกันก้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไป   อาจจะเป็นชั้นเดียว  หรือสองชั้นก็ได้   ตัวของตึกจะลึกเข้ามาจากริมถนน  ที่หน้าบ้านมีบริเวณว่างสำหรับใช้เป็นที่จอดรถหรืออื่น ๆ
 5. คอนโดมิเนียม คือกลุ่มห้องที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร  ซึ่งมีห้องน้ำ  ห้องครัว ห้องรับแขก  ทางเข้าและทางออกห้องชุดเป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ ออกเป็นส่วน ๆ  คือกรรมสิทธ์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ส่วนกลาง
 6. อาคารพาณิชย์ คืออาคารที่ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้า หรือโรงงานที่ใช้เครืองจักรที่เทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า  หรืออาคารก่อสร้างห่างแนวทางสาธารณะ  หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ที่อาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการค้าได้
 7. โรงงาน คือ โรงงานเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องจักรที่เทียบได้เกิน 5 แรงม้า
 8. โกดัง คือ สิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ในการเก็บสินค้า
 9. ทรัพย์ที่ประกอบเป็นกันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง แร่ธาตุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่คนนำมารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

  กรรมสิทธิ์ อันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  คือ

  กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด   หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนด  ภาระจำยอม  สิทธิในการอาศัย  สิทธิเก็บกิน  สิทธิเหนือพื้นดิน  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

มาตราการวัด เนื้อที่ไทย เทียบมาตราเมตริก

มาตราการวัด เนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

พื้นที่สำหรับความสะดวกในการคำนวณเนื้อที่ ๆ ต้องการซื้อบ้าน ต้องการขายที่ดิน ขายบ้านและที่ดิน หรือต้องการเช่าหอพัก เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด จะเป็นการสะดวกกับตัวเองถ้ารู้เรื่อง มาตราการวัด เนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

การคำนวณพื้นที่

จากตารางที่ให้ ยกตัวอย่างเพื่อจะให้รู้ว่า 1ไร่เท่ากับกี่ตารางเมตร อย่างนี้เป็นต้น การเทียบตรารางวัดพื้นที่ จากตารางวา เป็นเอเคอร์
นอกจากนี้ยังมีการวัดระยะความยาวของไทยเทียบกับระยะเมตริก

มาตราวัดพื้นที่ของไทย

100 ตารางวา = 1 งาน
4 งาน = 1 ไร่ (คือตารางเส้น)

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร
1 งาน = 400 ตารางเมตร
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

มาตราวัดพื้นที่

4,840 ตารางวา = 1 เอเคอร์
1 เอเคอร์ = 3 ไร่
2,471 เอเคอร์ = 3 เฮกเตอร์

มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

1 คืบ = 25 เซนติเมตร
1 ศอก = 50 เซนติเมตร
1 วา = 2 เมตร
1 เส้น = 40 เมตร
25 เส้น = 1 กิโลเมตร
1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร

เทียบมาตราวัดระยะเมตริกมาตราอังกฤษและไทย

1 เมตร = 2 ศอก
1 กิโลเมตร = 25 เส้น (1,000เมตร)
1 ไมล์ = 40 เส้น
1 ไมล์ = 1,760 หลา
1 หลา = 3 ฟุต

มาตราการวัด เนื้อที่ไทย เทียบมาตราเมตริก
มาตราวัดพื้นที่-เชียงใหม่ เรลเอสเท็ท

ติดต่อเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล ขาย ซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์ ออนไลน์