เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา เชียงใหม่ เรลเอสเท็ท หรือ ซีเอ็นเอ๊กซ์ เรลเอสเท็ท

คือ เว็บไซต์

โฆษณาขายบ้านและที่ดิน ออนไลน์

เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ประสานงาน เชื่อมหรือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เสนอขาย เจ้าของบ้านที่ต้องการให้เช่าบ้าน เจ้าของที่ดินต้องการขาย ผู้มีสิทธิ์ที่ดินที่ต้องการขาย หรือให้เช่าที่ดิน ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์  และผู้หาซื้อ  ต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์  อาทิเช่น  เช่าบ้าน  เช่าที่ดิน  ขายบ้านพร้อมที่ดิน ขายคอนโด ขายและเช่าอพาทเม้นท์ในจังหวัดเชียงใหม่

ซีเอ็นเอ๊กซ์ เรล เอสเท็ท เสนอ

เนื้อที่โฆษณาบนเว็บไซต์นี้

ให้ผู้เสนอขายหรือผู้ใช้เช่าบ้าน ขายบ้าน ขายที่ดิน  ได้ใช้ในการเผยแพร่ ประกาศโฆษณา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทของแต่ละท่าน
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ที่หน้าติดต่อเราในขั้นต้น ต่อจากนั้น

ผู้ประกาศโฆษณา และผู้แจ้งความจำนงเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท ต้องติดต่อและตกลงกันต่อไปเอง

โปรดดูระเบียบการใช้ที่โฆษณา หาบ้าน หาที่ดิน โฆษณาขายบ้าน ขายที่ดิน หรืออสัมหาริมทรัพย์โดยทั่วไป

เกี่ยวกับเรา-โฆษณาขายบ้านและที่ดินออนไลน์